Utdanning

Dersom du er fysioterapeut, lege, manuellterapeut, naprapat, kiropraktor eller andre med interesse for utdanning i ortopedisk medisin, bør du se nærmere på ortopedisk medisin.

OMI Norden er en utdanningsorganisasjon med utspring i Belgia som tilbyr videreutdanning i ortopedisk medisin med en «basic» og «advanced» kursrekke tilsvarende det man kan ta i England. OMI Norden drives i Norge av Are Ingemann i Trondheim som er internasjonal lærer, fysioterapeut og spesialist i ortopedisk medisin. Tom Røsand, internasjonal lærer, spesialist og fysioterapeut, holder kursene for Østlandet utenfor Oslo mens Are Ingemann dekker resten av landet. Fysioterapeut-spesialist Benny Storheil er også lærer for OMI Norden.

Are Ingemann og legen Satya Sharma holder kurs basert på ortopedisk medisin som er godkjent av Legeforeningen. Disse kursene blir annonsert blant annet på Kurskatalogen på Legeforeningen.no.

Lege og spesialist i ortopedisk medisin Kurt Andreassen ved OMI-Klinikken i Oslo holder en rekke kurs i diagnostisk ultralyd og ultralyd-veiledede prosedyrer basert på ortopedisk medisin både i Oslo og ved Universitetet i Bergen.

Relevante lenker: