Hvem

Vi som jobber innen faget muskelskjelettmedisin / ortopedisk medisin jobber spesialisert, men er organisert i den kommunale primærhelsetjenesten rundt i landet — der befolkningen bor. Vi har organisert oss slik:

  • Tverrfaglige spesialistklinikker med minst 1 fysioterapeut som er spesialist i ortopedisk medisin og minst 1 av:
    –allmennlegespesialist under utdanning i ortopedisk medisin med basic-eksamen
    –legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
    –lege hvis fysioterapi-spesialisten også er internasjonal lærer i ortopedisk medisin
  • Tverrfaglige klinikker med minst 1 fysioterapeut som er spesialist i ortopedisk medisin og minst 1 lege under utdanning i ortopedisk medisin
  • Tverrfaglige samarbeid mellom fysioterapeuter og leger som jobber basert på ortopedisk medisin
  • Spesialiserte leger og fysioterapeuter som jobber spredt rundt i landet tilsvarende de tverrfaglige klinikkene og samarbeidene

Ved klinikkene samarbeider fysioterapeuter og leger som har videreutdannelse innen klinisk ortopedisk medisin, om undersøkelse og behandling. Det skal være minst én spesialist i klinisk ortopedisk medisin/fysioterapi med eksamen i både grunnleggende og avansert ortopedisk medisin og minst én behandler med kursing i avansert injeksjonsbehandling. Legen skal ha påbegynt og være under spesialisering i ortopedisk medisin (unntatt for de som jobber sammen med en av de internasjonale lærerne).

Vi tar imot pasienter med muskel- og skjelettplager. Vår spesialitet er tverrfaglig vurdering og behandling. «Tverrfaglig» betyr konkret at pasientene møter fysioterapeuten og legen samtidig i en og samme time. Vi undersøker, diagnostiserer og behandler i fortløpende direkte samarbeid. Denne arbeidsmåten har flere fordeler: Pasienten slipper å gå frem og tilbake mellom lege og fysioterapeut med de ventetidene dette innebærer, alle behandlingsmetoder er direkte tilgjengelige i timen. Dessuten skjer diagnosestilling og drøfting av behandlingsmuligheter i umiddelbar faglig kommunikasjon, noe som øker kvaliteten av vurderingene. Siden legen og fysioterapeuten har felles faglig basis, vil man få et bedre samarbeid og et bedre resultat for pasienten.

I hovedtrekk undersøker vi med klinisk provoserende tester (dvs. vi undersøker systematisk hvilke bevegelser og muskelspenninger som gjenskaper symptomene), ved behov supplert med diagnostisk lokalbedøvelse og påfølgende retesting. Hvis det (sjeldnere enn ofte antatt) er nødvendig med bildediagnostikk, henviser vi til ultralyd, røntgen, CT eller MR.

Flere av klinikkene våre disponerer ultralyd og kan dermed avklare enda flere problemstillinger uten henvisning videre. I tillegg bruker vi ultalyd for å treffe mer presist med injeksjonsbehandling og andre prosedyrer.

Du finner mer informasjon om hvor vi er i landet og hvordan du får kontakt med oss oppe under Kontakt.