Behandling

Vi velger i samråd med pasienten blant et stort spekter av behandlingsmetoder. Vi legger stor vekt på at behandlingen skal være mest mulig kostnadseffektiv og best mulig dokumentert med forskning. Vi benytter blant annet:

 • Tverrfriksjonsmassasje
 • Radial og fokusert trykkbølgebehandling
 • Injeksjoner i ledd, rundt nerverøtter og epiduralt
 • Infiltrasjoner i slimposer, senefester mm.
 • Mobilisering
 • Manipulasjon
 • Traksjon/strekkbehandling
 • Ryggskole/opplæring
 • Tøyning
 • Slyngebehandling
 • McKenzie-øvelser
 • Medikamenter
 • Eksentrisk trening
 • Medisinsk treningsterapi

Vi kan også tilby sklerosering av langtkomne senebetennelser, hyaluronsyre-injeksjoner for smøring av artrose-ledd og kalkskylling av seneforkalkninger.

Mer om klinisk ortopedisk-medisinsk behandling:

Ut fra en nøyaktig diagnose, vil vi kunne gi adekvat behandling for den skadde struktur. Visse lidelser reagerer best på legens tilnærming, noen har best effekt av fysioterapi, og noen responderer på en kombinsasjon. Typiske behandlingsmetoder innen ortopedisk medisin er:

Tverrfriksjon er en spesifikk massasjeteknikk hvor man masserer på tvers av vevets fiberretning for å gjenskape normal bevegelighet. Teknikken fører til bedre gjennomblødning, modulering av arrvev og smertelindring.

Dersom bevegligheten i et ledd er nedsatt pga. adheranser, kapsulære kontrakturer, protrusjoner eller leddmus, kann passiv mobilisering eller manipulasjon gjenskape den fysiologiske bevegelsen. Passiv mobilisering kjennetegnes ved gjentatte passive bevegelser med varierende bevegelsesutslag som er innenfor de fysiologiske bevegelser og pasientens toleranse og kontroll. Manipulering utføres ved at leddet bringes til ytterstilling og det gis et lite overtrykk eller overtøyning med høy fart og lite bevegelsesutslag.

Under traksjon trekkes leddflatene fra hverandre. Dette blir ofte benyttet ved såkalte «bløte» diskprotrusjoner (utposninger av mellomvirvelskivene) for å reponere nukleus, og ved artritter hvor man tøyer leddnære strukturer som kapsel og leddbånd.

Tøyninger blir brukt for å øke bevegelseutslag i ledd og leddnære strukturer ved f.eks. hofteleddsartrose og «frozen shoulder» (adhesiv kapsulitt), også ved for kort muskulatur.

Vi supplerer de ovennevnte behandlingsformer med eksentrisk trening, trykkbølgebehandling, slyngebehandling, medisinsk treningsterapi, ryggskole, McKenzie-øvelser, medikamentell behandling, injeksjoner, infiltrasjoner osv.