Hva

Ortopedisk medisin eller muskelskjelettmedisin (som faget har byttet navn til i bl.a. England) er et fag med sterk fokus på det å finne ut så nøyaktig som mulig hva som er galt hos mennesker som har lokaliserte problemer med muskel-/skjelettsystemet, og det å kunne behandle disse tilstandene mest mulig målrettet og effektivt.

Det er blant de som jobber med muskel-/skjelett-lidelser en betydelig skepsis til om det er mulig å drive med «spesifikk diagnostikk». Vi som jobber med ortopedisk medisin er uenig i det og er opptatt av å finne ut av nøyaktig hvorfor du har vondt i f.eks. en skulder. Dersom du har flere årsaker til det, ønsker vi å finne ut av alle disse tilstandene og spesielt hvilken som er hovedproblemet.

Vi tenker at langvarige og uavklarte muskel-/skjelettlidelser vil kunne gi betydelige psykososiale problemer for den det gjelder. Det er nok også motsatt for noen, men vi mener det er viktig å avklare det kroppslige først. Vi ønsker altså å forebygge og minimalisere psykososiale problemer ved hjelp av effektiv diagnostikk og behandling for å finne den eller de biologiske/mekaniske problemene som lager problemer.

Ortopedisk medisin er integrert i deler av legeutdanningen ved Universitetet i Bergen, Trondheim og Tromsø samt ved fysioterapiutdanningen i Trondheim. Faget er også sentralt i muskel-/skjelettutdanningen i viktig litteratur og elektroniske oppslagsverk innen allmennmedisinen i Norge.

Videreutdanningen i ortopedisk medisin er åpen for både leger, fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer og andre. Den organiseres i Norden og i England av egne utdanningsorganisasjoner og man kan bygge på utdannelsen med en universitetsbasert mastergradsutdannelse.

«Ortopedisk medisin» må ikke forveksles med «ortopedisk kirurgi» som er en legespesialitet og primært behandler ben- og leddskader med operative metoder (f.eks. behandling av brudd, kikkhullsundersøkelse av ledd eller innsetting av leddproteser).

Lenker:

Om ortopedisk medisin på Wikipedia