Troms

 • Hålogaland Muskelskjelettklinikk, ETS-kommunene/Harstad, Troms
  Fysioterapiklinikken, Harstad
  ETS Medisinske Senter, Evenskjer, Skånland
  Tverrfaglige spesialistklinikker
  Ultralyddiagnostikk, injeksjonsbehandling, trykkbølgebehandling
 • Vitalisklinikken, Harstad, Troms
  Ronny Andreassen, spesialisert lege
  Ultralyddiagnostikk, injeksjonsbehandling

Spesialist i muskel- og skjelett fysioterapi

Stein Dragland, tlf. 986 03 304 / 77 06 77 77
Fysioterapiklinikken, Rødbergveien 6, 9408 Harstad

Bjørn H. Engseth, tlf. 909 70 186
Fysioterapeut Bjørn H. Engseth – Spesialist i klinisk ortopedisk medisin (MSKmed),
Fiskergata 2, 9008 Tromsø

Hege Håkedal, tlf. 954 44 643
Berg fysioterapi, Ingrid Bjørkås’ vei 23, 9385 Skaland

Under spesialisering

Wolfgang Simon-Nilsen, tlf. 906 00 800
Centrum Fysioterapi Storsteinnes AS, Veiskifte 36, 9050 Storsteinnes

Advanced – Exam

Knut-Ståle Arntsen, tlf. 900 38 561 / 77 06 13 28
NEMUS Harstad, Asbjørn Selsbanes gate 2, 9405 Harstad

Kurt Mikal Pedersen, tlf. 77 74 60 84
9130 Hansnes

Vegar Skogland, tlf. 77 69 23 12 / 994 37 035
Ramfjord Fysioterapi

Bjørn Tostrup, tlf. 77 77 57 23 / 918 03 315
BTFysioterapi, Helsesenteret, 9180 Skjervøy

Basic – Exam

Dr. Ronny Andreassen, tlf. 480 43 210
ETS Medisinske Senter, Revegårdsveien 10, 9440 EVENSKJER

Dr. Anders Stormo, tlf. 77 08 95 65 / 413 06 090
Hålogaland Muskelskjelettklinikk, Rødbergveien 6, 9408 Harstad