Henvisning

Egenerkl-utklippHenvisning fra lege eller annen fast behandler er ikke nødvendig, men kan være en fordel. Det vil i noen tilfeller bli rimeligere dersom du har med en henvisnig skrevet på vanlig skjema for henvisning til fysioterapi av din faste lege. Det blir dessuten mer presis kommunikasjon mellom din faste lege/behandler og oss. Ta så direkte kontakt med oss for en timeavtale.

Ved ønske om tverrfaglig vurdering mellom fysioterapeut og lege hos oss, påføres det av henvisende lege på den vanlige fysioterapi-henvisningen, men vi avtaler også det direkte med pasienten ved behov.

Vi forsøker å sende epikrise til henviser i flest mulig tilfeller.

Dersom du ønsker injeksjonsbehandling tar vi forbehold om at du har en tilstand der det er mulig og nyttig å sette injeksjoner. Dersom det kan bli aktuelt eller er planlagt injeksjonsbehandling, anbefaler vi at du fyller ut denne egenerklæringen og tar med på timen samt gjerne diskuterer det med din fastlege også før timen.