Hvordan

Vi jobber for å sette en spesifikk diagnose ved å undersøke grundig med et fast system for undersøkelsen som består av tester som er satt sammen for å kunne oppdage vanlige og sjeldne tilstander både basert på det vi finner, det vi ikke finner og mønstre av test-svar. Ved behov legger vi til tilleggstester for å oppdage de mer sjeldne tilstandene. Mange av oss bruker også diagnostisk ultralyd og lokalbedøvelse før ny testing for å få bekreftet diagnosen. Behandlingen er basert på oppdatert forskning og viten.

For best mulig å kunne hjelpe pasientene anser vi det som avgjørende at leger og fysioterapeuter har en felles faglig basis for å kunne forstå hverandre nøyaktig. Både undersøkelse, diagnosestilling og behandling skjer i tett tverrfaglig samarbeid mellom lege og fysioterapeut eller annen behandler dersom det er nødvendig.

Mer om grunnlaget for hvodan vi jobber:

  • funksjonell og topografisk anatomi
  • forståelse av referert smerte (smerte som føles et annet sted enn dens årsak) basert på strukturenes opprinnelse i fosterlivet
  • kunnskap om hvordan de forskjellige sykdommene oppstår og utvikles
  • nøyaktig og systematisk opptak av sykehistorie og klinisk undersøkelse.

Mer om den ortopedisk-medisinske undersøkelsen:

Ved første besøk tar vi opp en grundig sykehistorie: Når og hvordan plagene oppsto, hva som forbedrer eller forverrer dem, om smerten er lokal eller utstrålende osv.

Så følger den kliniske undersøkelsen, som består av et visst antall tester (aktive, passive og isometriske) for hvert ledd. Basisundersøkelsen tar sikte på:

  • færrest mulig tester som gir mest mulig informasjon
  • at andre undersøkere finner de samme funn (intertester reliabilitet)
  • at man tester den struktur man sier man skal teste (validitet)

Etter basisundersøkelsen kan det bli aktuelt å utføre tilleggstester, evt. med lokalbedøvelse, eller å utrede pasienten ytterligere.